เข้า log in เวป www.cnethai.org ไม่ได้

ดิฉันไม่สามารถเข้า login ในเวป www.cnethai.org ได้ ระบบขึ้นข้อความว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง(ใส่เลขที่สมาชิก+เลขที่บัตรประชาชนถูกต้องครบถ้วนแล้ว) รบกวนทางสภาฯ ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ ชื่อ จันทร์จิรา สิทธิศักดิ์ เลขที่บัตรประชาชน 3-8501-xxxxx-xx-x เลขที่สามชิก 99714 เลขที่ใบอนุญาต 4511177110