เรื่องการ login เพื่อตรวจสอบคะแนน CNEU

ผมมีเรื่องสอบถาม ผมไม่สามารถเข้าตรวจสอบคะแนน CNEU ได้ และไม่สามารถทำข้อสอบได้
ทั้งที่รหัสสมาชิกสภาการพยาบาล และรหัสบัตรประชาชน ก็ใส่ทุกอย่างถูกต้อง แต่ไม่สามรถที่จะ login ได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรสมาชิกการพยาบาล
ผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตรวจสอบ CNEU ได้
ขอบคุณครับ