เรื่องการ login เพื่อตรวจสอบคะแนน CNEU

131855
User offline. Last seen 1 year 40 weeks ago. Offline
Joined: 15/03/2011

ผมมีเรื่องสอบถาม ผมไม่สามารถเข้าตรวจสอบคะแนน CNEU ได้ และไม่สามารถทำข้อสอบได้
ทั้งที่รหัสสมาชิกสภาการพยาบาล และรหัสบัตรประชาชน ก็ใส่ทุกอย่างถูกต้อง แต่ไม่สามรถที่จะ login ได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรสมาชิกการพยาบาล
ผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้ตรวจสอบ CNEU ได้
ขอบคุณครับ