สอบถาม การทำข้อสอบเก็บหน่วย CNEU ออนไลน์

ดิฉันอยากจะทำข้อสอบเพื่อเก็บหน่วยคะแนน แต่เวลาใส่ username : เลขที่สมาชิก และ password : เลขที่บัตรประชาชน ไปแล้ว ระบบก็บอกว่า username หรือ
password ไม่ถูกต้อง (ยังไม่เคยทำข้อสอบออนไลน์มาก่อน และ กำลังจบปีการศึกษา 2554 แต่ได้ใบประกอบวิชาชีพ และบัตรสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ) แบบนี้มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ เพื่อที่จะได้ทำข้อสอบออนไลน์