ต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาต พอดีอยู่ต่างจังหวัด ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมคะ เพื่อความสะดวกของสมาชิก บางคนอยู่เหนือสุด ใต้สุดน่ะค่ะ