ตรวจสอบหน่วยคะแนนไม่ตรงกัน

ดิฉันได้ไปการประชุมและอบรมเพื่อนำหน่วยคะแนนมาประกอบการต่อใบประกอบวิชาชีพหลายๆโครงการ ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบทางเว็บแล้วไม่มีเลยคะ มีเฉพาะทำข้อสอบในเว็บ หาเอกสารรับรองก็ไม่เจอ ไม่ทราบจะดำเนินการอย่างไร เพราะเมื่อไปประชุมหรืออบรมก็ลงทะเบียนถูกต้อง แต่ในปี 50-51ดิฉันไม่ใช่เลขที่สมาชิกนี้เนื่องจากยังไม่ได้วุฒิพยาบาลวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่24/03/2551 มีวุฒิพยาบาลวิชาชีพแล้วคะเลยได้รับเลขสมาชิกตามปัจจุบันนี้ และในช่วงแรกก็มีปัญหาเรื่องเลขประจำตัวประชาชนไมถูกต้องจึงไม่สามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ แต่ปัจจุบันได้โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่และได้รับการแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนแล้ว แต่ข้อมูลหน่วยคะแนนและกิจกรรมอบรมไม่มีเลยคะช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ ยึดตามชื่อ-สกุลได้เลยค่ะ นางอัปสรสวรรค์ รักษา