ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5 เพื่อร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายของสภาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาล ศึกษาดูงานที่สภาการพยาบาล
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายเรื่อง “บทบาทของสภาการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ การต่อบัตรสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ”

Counter

  • Site Counter: 6,192,241
  • Unique Visitor: 453,460
  • Since: 01-01-2554