ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุมวิชาการ / อบรมต่างๆ

กิจกรรม

สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมสมาพันธ์วิชาชีพ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการร่างธรรมนูญสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะนุช ประทีปทัศน์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนางนลินรัตน์ ธนสิงห์ทอง อดีตพยาบาลโรงพยาบาลเอกชล

Counter

  • Site Counter: 6,038,526
  • Unique Visitor: 416,815
  • Since: 01-01-2554