บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีหนังสือขออภัย