ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ

คำถามและคำตอบต่างๆ สำหรับพยาบาล

รบกวนupdate ข้อมูลการตรวจสอบสถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯประจำเดือนธันวาคม 2555 ด้วยค่ะ

เรียน..แผนกทะเบียนและIT

เนื่องจากดิฉัน เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ เลขที่ใบอนุญาติ 4511030103, สภาการพยาบาล เลขที่ 41838 ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555ค่ะ ได้ทำการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพและต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล โดยได้ทำการโอนเงิน จำนวน 1450 บาททางธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา และส่งเอกสารทุกอย่างครบถ้วนไปตั้งแต่ วันที่ 11 ธ.ค.2555 ทาง EMS แล้วค่ะ และจากการตรวจสอบกับทางไปรษณีย์พบว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของสภาการพยาบาล( คุณสมร) เป็นผู้รับเอกสารแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ( คุณอรรัตน์ ) ยืนยันว่าได้รับเอกสาร และหลักฐานการโอนเงินครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ค่ะ เลขที่เอกสาร 550772372 ค่ะ
แต่อาจเกิดความผิดพลาดในการupdate ข้อมูลทำให้เมื่อดิฉันตรวจสอบรายชื่อในตรวจสอบสถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯประจำเดือนธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 แล้วยังไม่พบรายชื่อของตนเองในวันที่ 12 ธ.ค.2555 ดังนั้นดิฉันขอความกรุณาทางแผนกทะเบียนและทางIT ช่วยกรุณา update ข้อมูลสถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯประจำเดือนธันวาคม 2555 ของดิฉันให้ถูกต้องด้วยค่ะ เพื่อดิฉันจะได้หมดความกังวลใจว่าได้ต่อใบอนุญาติทันค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ใบประกอบ หาย

ใบประกอบหาย ต้องใช้อะไรบ้าง คะ

ใบอนูญาตฯจะได้รับวันไหน

ส่งเอกสารต่อายุใบอนญาต สภาฯรับเมื่อ 29 พ.ย.55 เลขที่รับเอกสาร 550767553 จะได้รับใบอนุญาตประมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

ใบประกอบวิชาชีพผมหมดอายุเมื่อ 5 พ.ย.55 คะแนน cneu ไม่ถึง 50 ทำยังไงดีครับ เปิดสอบอีกทีเมื่อไหร่

ต่อใบอนุญาต

การต่อใบอนุญาต พอดีอยู่ต่างจังหวัด ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมคะ เพื่อความสะดวกของสมาชิก บางคนอยู่เหนือสุด ใต้สุดน่ะค่ะ

ได้รับเอกสารหรือยัง

ส่ง EMS เอกสารต่ออายุ ฯ เมื่อ 28 พ.ย.2555 ไดรับเอกสารหรือยังคะ / สมนึก ติยะไทธาดา เลขที่ 22405...ขอบคุณค่ะ

ใบอนุญาต 2 ใบ

ใบอนุญาต สาขาพยาบาล ชั้นหนึ่ง หมดอายุ 225 พย.55 ใบอนุญาตการผดุงครรภ์ หมดอายุ ปี 2557 เวลาต่อ จะไปต่อพร้อมกัน ปี 2557 ได้หรือไม่

ใบปริญญาบัตร ป.โท

ใบปริญญาบัตร ป.โท ใช้ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ ถ้าได้ ได้กี่หน่วยกิจคะ ขอบคุณค่ะ

เรียนต่อป.โท อยู่ จะใช้สิทธิ์ต่อใบอนุญาตได้หรือไม่

ตอนนี้เรียน ป.โทอยู่ สามารถใช้สิทธินี้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ และถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ส่งหลักฐานการต่อใบประกอบวิชาชีพฯ

ส่งเอกสาร EMS เมื่อ 24/11/55 ของ จันทร์ทิพยื ไชยวุฒิได้รับหรือยังค่ะ

การต่อใบประกอบวิชาชีพ

เป็นพยาบาลถ้าไม่ต่อใบประกอบวิชาชีพเวลาออกไปหรือเกษียณหรือถึงแก่กรรมเงินต่างๆที่จะได้รับเช่นเงินบำนาญเงินบำเหน็จตกทอดจะได้หรือไม่จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าไม่ต่อใบประกอบวิชาชีพ

ระยะเวลาการส่งเอกสารกลับหลังจากที่ต่ออายุใบอนุญาตฯ

รบกวนสอบถามว่า ส่งเอกสารและใบโอนเงินเพื่อต่อบัตรสภาและใบอนุญาตฯซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 23ธค55
ไปเมื่อวันที่6 ตค55 บัดนี้ 15 พย55 ยังไม่ได้รับเอกสาร จะสามารถติดต่อ สอบถามจากที่หน่วยงานใหนได้ ตรวจสอบจาก
เลขที่ส่งเอกสาร EMS ที่สภามีผู้รับเอกสารไปแล้วค่ะ หรือต้องใช้ระยะเวลาส่งกลับมาประมาณใหนคะ เกรงว่าเอกสารจะสูญหาย
หรือไม่ รบกวนด้วยค่ะ

ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น (โดยสภาการพยาบาลจะออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลให้ตามการต่ออายุใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2555 - 24 ธันวาคม 2560 แล้วให้ยื่นขอบัตรตลอดชีพ เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แล้ว) เช่น สมาชิกเกิดวันที่ 30 กันยายน 2497 ชำระเงิน ค่าบำรุง 2 ปี + ค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท รวม 250 บาท ได้โอนเงินมาให้สภาการพยาบาลถูกต้องแล้ว โดยคิดจากบัตรเดิมหมดอายุ 23 ธันวาคม 2555 คิดค่าบำรุงถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลาที่คิดค่าบำรุง 1 ปี 9 เดือน 7 วัน คิดเป็นค่าบำรุง 2 ปี เพราะเศษเกิน 6 เดือนปัดเป็น 1 ปี แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่ดำเนินการเรื่องนี้ โทรศัพท์ไปขอให้มีการโอนเงินเพิ่ม

ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น (โดยสภาการพยาบาลจะออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลให้ตามการต่ออายุใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2555 - 24 ธันวาคม 2560 แล้วให้ยื่นขอบัตรตลอดชีพ เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แล้ว) เช่น สมาชิกเกิดวันที่ 30 กันยายน 2497 ชำระเงิน ค่าบำรุง 2 ปี + ค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท รวม 250 บาท ได้โอนเงินมาให้สภาการพยาบาลถูกต้องแล้ว โดยคิดจากบัตรเดิมหมดอายุ 23 ธันวาคม 2555 คิดค่าบำรุงถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลาที่คิดค่าบำรุง 1 ปี 9 เดือน 7 วัน คิดเป็นค่าบำรุง 2 ปี เพราะเศษเกิน 6 เดือนปัดเป็น 1 ปี แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่ดำเนินการเรื่องนี้ โทรศัพท์ไปขอให้มีการโอนเงินเพิ่ม

ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณื เท่านั้น

ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ค่าบำรุงบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลคิดปีละ 100 บาท ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ เท่านั้น (โดยสภาการพยาบาลจะออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลให้ตามการต่ออายุใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2555 - 24 ธันวาคม 2560 แล้วให้ยื่นขอบัตรตลอดชีพ เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แล้ว) เช่น สมาชิกเกิดวันที่ 30 กันยายน 2497 ชำระเงิน ค่าบำรุง 2 ปี + ค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท รวม 250 บาท ได้โอนเงินมาให้สภาการพยาบาลถูกต้องแล้ว โดยคิดจากบัตรเดิมหมดอายุ 23 ธันวาคม 2555 คิดค่าบำรุงถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมระยะเวลาที่คิดค่าบำรุง 1 ปี 9 เดือน 7 วัน คิดเป็นค่าบำรุง 2 ปี เพราะเศษเกิน 6 เดือนปัดเป็น 1 ปี แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาลที่ดำเนินการเรื่องนี้ โทรศัพท์ไปขอให้มีการโอนเงินเพิ่ม