ผู้นำทางการพยาบาล ศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล

page2.jpg

      ผู้นำทางการพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน และ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ ประธานฝ่ายวิชาการ การประชุมวิชาการ 11th  Asian Congress of the Urological Association of Asia มาศึกษาดูงาน สภาการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม  2555 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคุณอุดม สุภาไตร อาคารนครินทรศรี ชั้น 3 สภาการพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับและเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือในด้านวิจัย ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ