ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง แสดงความยินดีกับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

แสดงความยินดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง แสดงความยินดีกับ นายพงศ์เทพ    เทพกาญจนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ