พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯและข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

 

จัดทำโดย
สภาการพยาบาล

 

         ผู้สนใจส่งใบสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานทรัพยากรบุคคล   สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี  กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-596-7537 โทรสาร 02-589-7121


ราคา : 200 บาท

 
อ่านรายละเอียด
ใบสั่งซื้อหนังสือสภาการพยาบาล(28ธค.55).pdf 178.86 KB