ทุนอุดหนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในองค์กรระดับนานาชาติ

 

      ขอเชิญผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่ นางสาวนิภาพรรณ  ไชยพันธุ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-596-7521 โทรสาร 02-589-4512

 

อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการฝึกอบรมฯ.pdf 797.88 KB
ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนนการฝึกอบรมฯ.pdf 1.32 MB