ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ

คำถามและคำตอบต่างๆ สำหรับพยาบาล
เรื่อง ตอบ Views ตั้งกระทู้เมื่อ ตอบล่าสุดsort icon
ศึกษาต่อเนื่องจากพยาบาล 2 ปีเป็น 4 ปี ได้กี่หน่วยคะแนน
1
14 โดย โดย
ลืมต่อใบประกอบโรค
1
25 โดย โดย
ขอคะแนน CNEU ของเลขที่สมาชิก อ.1/13696 ส่งคำตอบกลับที่ e-mail puangpis@yahoo.com ค่ะ
1
46 โดย โดย
เอกสารถูกตีกลับที่สภา เรียนมาถามว่าต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะได้เอกสารใบประกอบโรคศิลปและบัตรสมาชิกค่ะ
1
19 โดย โดย
ดู cne ไม่ได้
5
59 โดย โดย
ส่งเอกสารการต่ออายุมาจาก พพร.1
5
46 โดย โดย
ตวจสอบ CNEU
0
22 โดย n/a
ตรวจสอบคะแนนไม่ได้
10
95 โดย โดย
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ต่ออายุบัตร ลงทะเบียนพยาบาลเวช
0
20 โดย n/a
แก้ไขการเปลี่ยนนามสกุลในฐานข้อมูล
2
31 โดย โดย
การต่อใบประกอบวิ่ชาชีพการพยาบาลชั้น1 และใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
1
36 โดย โดย
การส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาต
1
42 โดย โดย
สอบถามเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตฯและบัตรสภาฯ
7
46 โดย โดย
อยากทราบว่าได้รับเอกสารครบหรือไม่
1
23 โดย โดย
ขอสอบถามคะแนน CNEU
16
241 โดย โดย
การขึ้นทะเบียน NP ของป.โท พยาบาลครอบครัว
0
25 โดย n/a
สอบถามการได้รับเอกสารที่ส่งมาเพื่อต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ และบัตรสมาชิกคะ
17
100 โดย โดย
เอกสารหาย
1
43 โดย โดย
การต่อใบอนุญาตฯที่หมดอายุไม่พร้อมกันและการทำบัตรสมาชิกฯ
1
38 โดย โดย
บัตรสมาชิกสูญหาย
0
19 โดย n/a
ตรวจสอบคะแนนไม่ได้
0
31 โดย n/a
โอนเงินค่าต่อใบอนุญาตเกิน
1
25 โดย โดย
ตรวจสอบการต่อใบประกอบโรคศิลป์
1
40 โดย โดย
สอบถาม การเก็บสะสมหน่วยคะแนน (ต่อ)
11
183 โดย โดย
การต่ออายุ
1
38 โดย โดย
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ถูกล็อค
กระทู้ถูกล็อค