ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ

คำถามและคำตอบต่างๆ สำหรับพยาบาล
เรื่อง ตอบ Views ตั้งกระทู้เมื่อ ตอบล่าสุดsort icon
การสอบวิชากฏหมาย กรณีใบอนุณาตหมดอายุค่ะ
1
24 โดย โดย
สอบถาม
0
25 โดย n/a
ตรวจสอบทางไหนว่าท่านได้รับเอกสารต่ออายุใบอนุญาตฯของเราครบถ้วนแล้วค่ะ
3
133 โดย โดย
ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
1
54 โดย โดย
ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
1
41 โดย โดย
ต้องการตรวจสอบว่าการต่ออายุใบอนุญาต
25
407 โดย โดย
สอบถามเรื่องการต่อใบประกอบวิชาชีพ
1
81 โดย โดย
ต่ออายุใบอนุญาตพร้อมทั้งบัตรสมาชิกและสมัครสมาชิกวารสารสภาการพยาบาล
28
263 โดย โดย
ค่าธรรมเนียม
0
27 โดย n/a
แบบฟร์อมการต่อสมาชิกสภาการพยาบาล
1
31 โดย โดย
สภาการพยาบาล
0
53 โดย n/a
เอกสารรับรองการอบรม (ที่แสดง CNEU) หายไปกับน้ำท่วม
0
126 โดย n/a
ต่อใบประกอบโรคศิลป พยาบาลเวชปฏิบัติ ต้องเก็บหน่วยคะแนนยังไงบ้าง
1
101 โดย โดย
เปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้านาม
0
41 โดย n/a
เอกสารการต่อใบอนุญาตหาย
0
30 โดย n/a
ขอสอบถามเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตหาย
0
34 โดย n/a
ส่งเอกสารต่ออายุใบอนุญาต
3
92 โดย โดย
ความคืบหน้าเรื่องขอต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
2
82 โดย โดย
เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้อง
0
52 โดย n/a
ส่งเอกสารต่อใบอนุญาตฯ
0
63 โดย n/a
ใบประกาศทะเบียนเวชปฏิบัติหายต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
3
75 โดย โดย
การทำข้อสอบทางไปรษณีย์
2
128 โดย โดย
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ถูกล็อค
กระทู้ถูกล็อค