ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตฯ

คำถามและคำตอบต่างๆ สำหรับพยาบาล
เรื่อง ตอบ Views ตั้งกระทู้เมื่อ ตอบล่าสุดsort icon
การต่ออายุ
1
38 โดย โดย
ต่อใบประกอบวิชาชีพและใบเวชปฏิบัติ
9
113 โดย โดย
ช่วยส่งใบอนุญาตให้ด่วนครับ
1
22 โดย โดย
ไม่สามารถเช็คคะแนนได้จากเว็บCNE
11
126 โดย โดย
ข้อมูลส่วนตัวผิด
0
34 โดย n/a
ติดตามเรื่องการเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้าชื่อ
10
50 โดย โดย
การขอขึ้นทะเบียนNP
1
21 โดย โดย
ผมต่อใบประกอบครั้งแรกแต่ส่งหลักฐานก่อนใบหมดอายุ6วันเอง
2
28 โดย โดย
การตรวจสอบหน่วยคะแนนย้อนหลัง
15
155 โดย โดย
การส่งหลักฐานต่างๆเพือต่ออายุใบอนุญาตฯ
10
94 โดย โดย
บัตรประจำตัวสมาชิกกับใบอนุญาตฯหมดไม่พร้อมกัน
3
55 โดย โดย
ไม่มั่นใจ การต่อใบอนุญาตดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะ
11
137 โดย โดย
ค่าธรรมเนียมขอใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย
3
27 โดย โดย
จำนวนรูปที่ใช้
1
30 โดย โดย
ผมต่อใบประกอบครั้งแรกแต่ส่งหลักฐานก่อนใบหมดอายุ6วันเอง
0
17 โดย n/a
ใบต่ออายุไม่ตรง
1
17 โดย โดย
ชื่อในใบเวชปฏิบัติผิด
1
13 โดย โดย
เรียน สภาการพยาบาล
1
22 โดย โดย
คะแนนหน่วยที่เก็บใหม่ตรงกับปีที่ต่ออายุใบอนุญาติ
0
21 โดย n/a
ทำไมเสียค่าต่อทะเบียนตั้งมากมาย เป็นพันกว่า บาท เอาเงินไปทำอะไร ที่สภา พยาบาล ควรทำอะไรให้พอเพียงหน่อยค่ะ แค่ 500 บาท ก็พอแล้ว
1
51 โดย โดย
สอบถาม เรื่องการต่อใบประกอบวิชาชีพ
2
53 โดย โดย
สอบถาม หน่วย CNEU
21
801 โดย โดย
การต่อใบอนุญาต
10
120 โดย โดย
ไม่แน่ใจว่าได้ต่อบัตรหรือยัง
1
22 โดย โดย
บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหาย
1
25 โดย โดย
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้ไม่มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้มีข้อความใหม่
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (ไม่มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้เด่น (มีข้อความใหม่)
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ปักหมุด
กระทู้ถูกล็อค
กระทู้ถูกล็อค