ตอบสมาชิก 102967, 9886, 126342, 140273 เรื่อง ขอทราบคะแนนสอบออนไลน์

tncadmin
User offline. Last seen 1 day 2 hours ago. Offline
Joined: 07/01/2010

ตอบ สมาชิก 102967

       หน่วยคะแนนทั้งหมด 69 คะแนนค่ะ
       ตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ที่ www.cnethai.org
       username : 102967
       password : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก