สอบถามหน่วยคะแนนที่เก็บครบสำหรับการต่อใบประกอบวิชาชีพ

32122
User offline. Last seen 17 weeks 5 days ago. Offline
Joined: 25/04/2012

ใบประกอบวิชาชีพ จะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2555 นี้
หน่วยคะแนนที่เก็บที่เก็บสะสมไม่ทราบว่าครบหรือเปล่า ซึ่งหน่วยคะแนนที่เก็บได้จากการอบรม ดังนี้
1. การฟื้นฟูวิชาการและพัฒนาสมรรถนะพยาบาล วันที่อบรม 7- 11 ธันวาคม 2552
หน่วยงานที่จัดอบรม วพ.บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รหัสกิจกรรมที่ 1-02-141-0000/9010
หน่วยกิตที่ได้ = 31 คะแนน
2. การจัดการบริการ (Managed Care) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน วันที่อบรม 22 - 26 พฤศจิกายน 2553
หน่วยงานที่จัดอบรม วพ.บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รหัสกิจกรรมที่ 1-02-141-0000/0012
หน่วยกิตที่ได้ = 10 คะแนน
3. การฟื้นฟูวิชาการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในสถานบริการปฐมภูมิ วันที่อบรม 9 - 12 พฤษภาคม 2554
หน่วยงานที่จัดอบรม วพ.บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รหัสกิจกรรมที่ 1-02-141-0000/1004
หน่วยกิตที่ได้ = 25.5 คะแนน
4. องค์ความรู้ที่นำไปสู่การจัดการกับความเจ็บปวดอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม 9 มีนาคม 2555
หน่วยงานที่จัดอบรม วพ.บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รหัสกิจกรรมที่ 1-02-141-0000/2003
หน่วยกิตที่ได้ = 7 คะแนน
อยากทราบว่า หน่วยคะแนนของพยาบาลเวขปฏิบัติ ครบ 30 หน่วยคะแนนหรือไม่คะ และจากรหัสกิจกรรมจะทราบได้อย่างไรคะว่ารหัสใดเป็นหน่วยคะแนนของพยาบาลเวขปฏิบัติ

ขอบคุณค่ะ