การเก็บคะแนนจากกิจกรรมฯ

อ.1/30991
User offline. Last seen 3 days 5 hours ago. Offline
Joined: 17/12/2011

กิจกรรมที่ 8 ( การเรียนรู้อย่างมีปฎิสัมพันธ์ฯ )ซึ่งเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนำมารับรองหน่วยคะแนนได้
หมายถึงการเข้ามาทำข้อสอบฟรีจากบทความวิชาการในระบบ on line ใช่ไหมคะ(ตอนนี้เรื่องโรคทาลัสซีเมีย)
ถ้าไม่ใช่ หมายถึงอะไรคะ ขอบคุณค่ะ