คะแนนต่อใบประกอบวิชาชีพ

อ.1/34552
User offline. Last seen 20 weeks 6 days ago. Offline
Joined: 13/06/2012

จะเช็คได้อย่างไรว่า คะแนนที่ใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพเป็นปัจจุบัน เพราะเข้าเช็คคะแนนต่อใบประกอบฯคะแนนที่ไปอบรม,ประชุมวิชาการต่างๆบางฉบับยังไม่มี แต่มี46 47 48 แสดงว่ายังใช้ได้