การเบิกพตส.

105620
User offline. Last seen 16 weeks 2 days ago. Offline
Joined: 21/06/2012

อบรมหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 4 เดือนที่มช. แล้ว แต่ที่ทำงานบอกว่าเบิกพตสได้ 1000 เท่าเดิมเพิ่มเป็น 1500 ไม่ได้ อยากทราบว่าทำไมถึงเบิกไม่ได้ทั้งๆที่รพ.อื่นๆเค้าก็เบิกได้ รบกวนหาคำตอบให้ด้วยค่ะ