ไม่สามารถlogin เข้าทำข้อสอบได้ค่ะ

อ.1/33518
User offline. Last seen 16 weeks 6 days ago. Offline
Joined: 14/05/2012

ไม่สามารถ login เพื่อตรวจสอบ และทำข้อสอบได้ค่ะ ระบบบอกว่าuser name และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ช่วย ดำเนินการเพิ่ม username และ password ใน www.cnethai.org ด้วยค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ