ความคืบหน้าขอศึกษาต่อเนื่อง

No replies
62648
User offline. Last seen 4 days 1 hour ago. Offline
Joined: 05/02/2011

ด่วนคะ ฝากประชาสัมพันธ์ต่อถึงชาวพยาบาลเทคนิคที่ยังมีความหวังที่ต้องการอยากศึกษาต่อเนื่อง พอดีได้โทรประสานไปที่ สบช
ทาง สบช. ต้องการอยากทราบข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์อยากศึกษาต่อเนื่อง ว่ามีจำนวน มากน้อยเพียงใด ให้รวบรวมข้อมูลส่งไปที่สถาบันเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป
หากท่านในที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องรบกวนให้ส่งรายละเอียดบุคคลของตนเอง มาที่ e-mail เพื่อที่จะได้รวบรวมส่งข้อมูลให้กับ สบช พิจารณาดำเนินการต่อไป
ชื่อ-สกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน วุฒิ สถาบันที่จบการศึกษา