การสอบเรียนต่อพยาบาลไตเทียม

No replies
115042
User offline. Last seen 11 weeks 4 days ago. Offline
Joined: 01/08/2012

เนื่องจากดิฉัน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อพยาบาลไตเทีย ซึงไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ไหน จึงคิดว่าสภาการพยาบาลน่าจะสามารถช่วยเหลือได้ ไม่มากก็น้อย หรืออย่างน้อยได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งดิฉันเป็นพยาบาลคนหนึ่งซึ่งมีความสนใจเรียนเฉพาะทางทางด้านไตเทียม ซึ่งได้เข้าไปแสวงหาสถานที่สอบที่ต่างๆ ซึ่งมีดังนี้คือ ราชวิถี มูลนิธิโรคไต รามาธิบดี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละที่นั้น ได้แสดงให้เห็นชัเจนว่า รับสมัครบุคคลภายนอกที่ไม่มีต้นสังกัดรัฐบาลด้วย ซึ่งดิฉันไม่มีต้นสังกัด ไม่มีเส้นสายใดๆ แต่มีความตั้งใจ และมีมันสมอง ที่คิดว่าสมารถเรียนได้ และระหว่างที่ทำงานได้เตรียมหาปัจจัยที่ป็นค่าเรียนซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก สรุปก็คือมีทุกอย่างพร้อม แต่ขาดอย่างเดียวคือต้นสังกัดหรือเส้นสาย ซึ่งดิฉันได้รับการสัมภาษณ์มา ซึ่งทุกที่ได้พูดในทำนองเดียวกันว่า ต้องมีต้นสังกัดถึงจะรับพิจาราณ เมื่อฟังดูแล้วว่าต้องมีต้นสังกัดเท่านั้นแล้วอย่างนี้คนที่มีความรู้ ความสามรถ ก็ ไม่สามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้ ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่มีความยุติกรรม ซึ่งดิฉันเคยสอบผ่านข้อเขียนแต่ไม่สามารถผ่านสัมภาษณ์ได้เลยซึ่งในแต่ละที่ไม่มีที่ไหนที่แสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงคะแนนผู้สอบให้ได้ดูเลย ไม่ทราบว่าสอบเป็นพิธีหรือไม่ ซึ่งเป็นเพราะเหตุผลดังกล่าว ปัจจุบันดิฉันรู้สึกเสียใจในระบบการศึกษาต่อเฉพาะทางของพยาบาลในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ได้ดูที่ความสามารถเลย แต่ดูที่ต้นสังกัด ดิฉันคิดว่าการเรียนต่อเฉพาะทางนั้นไม่ควรที่จะจำกัดแค่คำว่า ต้นสังกัด หรือ เส้นสาย ควรจะดูที่ความสามารถมากกว่า เพราะพยาบาลที่มาจากต้นสังกัดบางครั้งก็ไม่ได้มีความสามรถ ที่เหนือไปจากคนอื่น ดังนั้นข้อกำหนดที่ควรจะมีถ้าสถาบันดังกล่าวไม่พร้อมที่จะผลิตพยาบาลที่ไม่ใช่ต้นสังกัด ก็ ควรจะระบุให้ชัดเจนไปเลยว่า ไม่รับผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัว ขอบคุณค่ะ