ขอทราบหน่วยคะแนน CNE ปัจจุบัน

อ.2/17196
User offline. Last seen 10 weeks 3 sec ago. Offline
Joined: 13/08/2012

ขอทราบหน่วยคะแนนด้วยคะ เนื่องจากลองเข้าดูแล้วเข้าไม่ได้