เปลี่ยนนามสกุลในเวปศูนย์การศึกษา

23264
User offline. Last seen 4 weeks 3 hours ago. Offline
Joined: 03/09/2012

สวัสดึค่ะ
ดิฉันได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนนามสกุลที่สภาการพยาบาลมา5ปีแล้ว แต่ในเวปศูนย์การศึกษายังเป็นนามสกุลเดิมและพิมพ์ผิดด้วย
จะขอรบกวนให้แก้เป็นนามสกุลใหม่ และคำนำหน้าเป็น นาง ด้วยค่ะ และอยากทราบว่า เราสามารถปริ้นท์ ใบคะแนนที่ได้
นำไปยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ