ใช้ รหัสไม่ได้ค่ะ

No replies
138259
User offline. Last seen 2 weeks 7 hours ago. Offline
Joined: 22/05/2011

อยู่ต่างประเทศจะเข้าไปเก็บหน่วยคะแนนผ่าน เว็บ online แต่ไม่สามารถ เข้าไปได้ บอกว่า รหัสไม่ถูกต้อง
เว็บไซ์ก็มีปัญหา เข้าไปบอกปรับปรุงตลอกเวลา ลง email address ก็ไม่ได้ ไม่ให้พิมพ์เข้าไป พิมพ์ได้แต่รหัส แต่ เข้าเว็บสภาได้ใช้รหัสเดียวกัน ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร
can some one help me please