คะแนนที่เหลือเก็บไปต่อรอบต่อไปได้เปล่าคะ

95468
User offline. Last seen 1 week 2 days ago. Offline
Joined: 02/07/2011

มีคะแนนเหลือสามารถเก็บไว้ใช้การต่อใบอนุญาติครั้งต่อไปได้ไหมคะ หรือว่าต้องอยู่ในรอบปีช่วงนั้นๆเหลือก็ทิ้งใช็ไม่ได้