เอกสารถูกตีกลับที่สภา จึงเรียนมาถามว่าต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะได้เอกสารใบประกอบโรคศิลปและบัตรสมาชิกค่ะ

No replies
22597
User offline. Last seen 1 week 6 days ago. Offline
Joined: 08/10/2012

เรียนคุณ Suhatcha ค่ะ

กฤศกร ปคุณานิฏฐา สมาชิก 22597 ได้ยื่นคำร้องต่ออายุใบประกอบโรคศิลปและสมาชิก ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2555
ใบเสร็จเล่มที่ 0754 เลขที่ 075378 ทางสภาได้ส่งเอกสารใบประกอบโรคศิลปและสมาชิกมาให้แล้ว
แต่บังเอิญช่วงนั้นกฤศกร ไม่ได้ไปรับที่ไปรษณีย์ ทำให้เอกสารถูกตีกลับที่สภา
จึงเรียนมาถามว่าต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะได้เอกสารใบประกอบโรคศิลปและบัตรสมาชิกค่ะ

ขอบคุณค่ะ
กฤศกร