การเขียนใบรับรองการเจ็บป่วยเพื่อเคลมประกัน พยาบาลสามารถทำได้หรือไม่

121288
User offline. Last seen 5 weeks 4 days ago. Offline
Joined: 17/02/2013

หนูทำงานที่รพ.สต.ค่ะ แล้วก็จะมีเด็กนักเรียนทำประกันกับโรงเรียนมาขอเคลมประกันบ่อยมาก ตอนนั้นไปฟังบรรยายเค้าบอกว่าไม่ให้พยาบาลเขียนใบเคลมประกัน หนูอยากทราบว่าแล้วเขียนใบรับรองการเจ็บป่วยไปแนบการเคลมประกัน พยาบาลPCU สามารถทำได้ไหมคะ ไม่อยากมีปัญหากับโรงเรียนและผู้ปกครองค่ะ