สอบได้ใบประกอบวิชาชีพแแต่ยังครองตำแหน่งพยาบาลเทคนิค

อ.1/36836
User offline. Last seen 14 weeks 3 days ago. Offline
Joined: 21/04/2011

วรรณา ชัยสงคราม อ.1/36836 ดิฉันสอบได้ใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันยังครองตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หน่วยงานไม่ปรับตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติงานไม่ตรง จ.18 ไม่ทราบว่าสภาการพยาบาลพอมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรบ้าง? 08 0521 8601