ใบประกอบวิชาชีพ

อ.1/19844
User offline. Last seen 12 weeks 5 days ago. Offline
Joined: 13/12/2012

เรียนถามว่า ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ใบอนุญาตที่ 4611096390 ได้ต่อใบประกอบวิชาชีพครั้งที่ 1 หรือไม่ กรุณาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ