เรื่องการลาป่วยแล้วขึ้นดึกโอทีได้หรือไม่คะ

67105
User offline. Last seen 2 weeks 14 hours ago. Offline
Joined: 02/03/2013

อยากทราบว่าถ้าทำงานอยู่ที่โอพีดี ขอลาป่วยที่โอพีดีในวันที่ 1 จะสามารถขึ้นเวรโอทีที่อีอาร์ซึ่งเป็นเวรดึกในตารางเวรเป็นวันที่1 แต่เซ็นชื่อทำงานวันที่2 เวลา 24.00-08.00 น. จะสามารถทำได้หรือไม่คะ (เจ้าหน้าที่ที่อีอาร์ นับเวลาทำงานตอนเช้าเหมือนโอพีดีค่ะ คือ08.00-16.00น.ทุกวันในวันธรรมดา ส่วนเวรบ่าย/ดึก และเสาร์-อาทิตย์เป็นเวรโอที ทั้งหมดค่ะ) อยากทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณค่ะ