ถูกกลั่นแกล้ง

107864
User offline. Last seen 1 week 1 day ago. Offline
Joined: 14/03/2013

ถ้าถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในหน่วยงาน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ