สอบถามสมาคม APN

อ.2/137
User offline. Last seen 1 year 50 weeks ago. Offline
Joined: 20/09/2010

ดิฉันสมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN ตั้งแต่ประมาณ เดือน พค. 53 จนบัตรนี้ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกเลย และติดต่อผู้รับผิดชอบก็บอกว่าเขาได้ลาออกจากงานนี้แล้ว เลยไม่รู้จะติดต่อกับชมรมยังไง