เรื่องหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

93388
User offline. Last seen 1 year 1 day ago. Offline
Joined: 28/02/2011

ไม่ทราบว่าเมื่อไรจะมีการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีครับเพราะได้ข่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวมีการปิดปรับปรุงมาสักระยะหนึ่งแล้วและมีการแจ้งว่าปี 54 ยังปรับปรุงไม่เสร็จ มีแต่หลักสูตรต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขแต่ทำไมไม่เปิดของพยาบาลเทคนิคครับ และถ้ามีเมื่อไรจะเปิดอยากทราบประมาณเวลาที่จะเปิดด้วยครับ