สอบถามเพิ่มเติม

93388
User offline. Last seen 1 year 1 day ago. Offline
Joined: 28/02/2011

จากที่มีการยกเลิกหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีนั้น แล้วให้มีการเทียบโอนจะต้องติดต่อทำเรื่องอย่างไรบ้างครับ
เพราะเคยติดต่อสอบถามทางวิทยาลัยพยาบาล สังกัด พระบรมฯ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลักสูตรพยาบาล 2 ปีกับ 4 ปีเป็นคนละหลักสูตรเทียบโอนไม่ได้ครับ