หน่วยคะแนน

50217
User offline. Last seen 10 weeks 4 days ago. Offline
Joined: 15/02/2011

เรียน นายกสภาการพยาบาล
จากการตรวจสอบคะแนน CNEU ของดิฉันพบว่ามีบางกิจกรรมที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่ปรากฎว่ามีคะแนนและบางกิจกรรมที่เข้าร่วมแต่ไม่ปรากฎคะแนนหรือขึ้นกิจกรรมให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการต่อใบอนุญาตขอเรียนสอบถามในการดำเนินการแก้ไขและการเข้าร่วมการรับการอบรมจะทราบได้อย่างไรว่าหลักสูตรใดบ้างเป็นคะแนนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อตรวจสอบตนเองว่าคะแนนครบตามกำหนด
ขอแสดงความนับถือ