แนวทางการเป็น APN สำหรับ ป.โท บริหารการพยาบาล

101047
User offline. Last seen 3 weeks 4 days ago. Offline
Joined: 16/04/2011

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารการพยาบาล ซึ่งตอนเข้าสอบทางหน่วยงาน และอาจารย์พยาบาลประจำหลักสูตรได้อธิบายให้เข้าใจแล้วว่าหากศึกษาหลักสูตรนี้ จะไม่สามารถเข้าสอบเพื่อเป็น APN ได้เนื่องจากเป็นสาขาวิชาทางสายบริหาร ไม่ช่ปฏิบัติการ ซึ่งดิฉันเข้าใจ และรับทราบ (การขอศึกษาต่อปริญญาโททางด้านการปฏิบัติการพยาบาลแบบเรียนเต็มเวลานั้น ทางต้นสังกัดจะจัดสรรตามอายุราชการ และอนุมัติตามความอาวุโส แต่สาขาการบริหารการพยาบาล มีเรียนภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ ทางต้นสังกัดจะอนุมัติให้ทันที จึงตัดสินใจเรียนสาขานีั้)

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าทางสภาการพยาบาลได้เพิ่มสาขาวิชาที่สามารถเข้าสอบ APN หนึ่งในนั้นมีสาขาการบริหารการพยาบาลอยู่ด้วย แต่มีข้อแม้เล็กน้อย ดิฉันจึ
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการขอสอบ APN สำหรับพยาบาลระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการพยาบาล

โดยดิฉัน เป็นพยาบาลประจำการ ระดับชำนาญการ หน่วยงานห้องผ่าตัด จบปริญญาโทสาขาการบริหารการพยาบาล จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ในปีนี้ ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลผ่าตัด สาขากระดูกและข้อ จาก ศิริราชพยาบาลเป็นเวลา 2 เดือน ดิฉันจะต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมค่ะ การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สามารถใช้มาเป็นคุณสมบัติในการสอบ APN ได้หรือไม่

ดิฉัน อยากจะเป็น APN สาขาการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สุทธิมาภรณ์ หมัดสาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสตูล