หลักสูตรปริญญาเอกของ APN

อ.1/7989
User offline. Last seen 1 year 11 weeks ago. Offline
Joined: 21/04/2011

ขอทราบความคืบหน้าของการเตรียมการหลักสูตรปริญญาเอกสำหรับ APN ว่าไปถึงไหนคะ
และปัจจุบันมีจำนวน APN เท่าไร เพราะเปิดดูใน Web ยังไม่พบ

ขอบคุณค่ะ