ไม่สามารถส่งข้อสอบได้เนื่องจากติดน้ำท่วม

No replies
124739
User offline. Last seen 50 weeks 2 days ago. Offline
Joined: 04/11/2011

ตอนนี้ทำข้อสอบ บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์อเล่มที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เสร็จแล้ว แต่ว่าไม่สามารถส่งกระดาษคำตอบผ่านไปรษณีย์ได้ ทางไปรษณีบอกว่าไปส่งไม่ได้เนื่องจากติดน้ำท่วม แล้ว บทความนี้ก็จะหมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้แล้วด้วย จะต้องทำยังไงดีคะ ถ้าต้องการทำผ่าน Internet จะทำไดไหมคะ