ใบประกอบวิชาชีพ

96847
User offline. Last seen 48 weeks 4 days ago. Offline
Joined: 16/11/2011

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และบัตรสมาชิก หายคะ เพิ่งต่อเมื่อ มีนาคม 2554 คะ จะต้องทำการขอใหม่อย่างไรคะ มีวิธีการแนะนำอย่างไร เพราะต้องใช้แนบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่า พตส. และงานยาบาลอื่นๆคะ กรุณาตอบด่วนนะคะ ขอบคุณคะ