ตอบด่วน

อ.1/10106
User offline. Last seen 42 weeks 2 days ago. Offline
Joined: 17/11/2011

การฉีดยาบริเวณใบหน้า และอวัยวะส่วนปลายบริเวณที่มีประสาทมากต้องฉีดโดยแพทย์ได้รับการสอนจากรุ่นต่อรุ่นขณะนี้มีความต้องการข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนขอความกรุณาตอบด่วนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวเดียวกันของวิชาชีพ