อยากได้หนังสือจากสภาการพยาบาลเรื่องการเก็บหน่วยคะแนน

No replies
52764
User offline. Last seen 19 weeks 8 hours ago. Offline
Joined: 24/11/2011

เนื่องจากสาธารณสุขอำเภอไม่เห็นความสำคัญหรืออนุญาตให้พยาบาลมาอบรมเก็บหน่วยเวชปฏิบ้ติ เนื่องจากในสสอ.ที่ตนอยูืเพื่อนๆใบอนุญาตจะหมดอายุแต่ไม่มีโอกาลไปอบรมฟื้นฟู อย่างนี้จะทำอย่างไร หนูอยากได้หนังสือจากสภาการพยาบาลให้หัวหน้า หรือ สสอ.ดูอย่างนี้พยาบาลก็ไม่มีโอกาส