ความก้าวหน้า APN จะเป็นยังไงคะ

อ.1/20167
User offline. Last seen 38 weeks 5 days ago. Offline
Joined: 23/01/2012

เรียนปริญญาโทมาก็ยาก กว่าจะได้ APN มาก็เหนื่อย
จะก้าวหน้า หริอมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นรึเปล่าคะ
APN จะมีโอกาสได้ ซี 8 มั้ยคะ