คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2555

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ

"Women's Health 2012: Partnering for a Brighter Global Future"

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html