การตรวจสอบสถานภาพการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

    สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  เลือกเดือนที่ส่งเรื่องมายังสภาการพยาบาล จากนั้น กด Ctrl+F เพื่อค้นหา

   หากมีข้อสงสัย/ปัญหา กรุณาติดต่องานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-7555 - 61

อ่านรายละเอียด
สถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือนมิถุนายน.xls 1.43 MB
สถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือนกรกฎาคม.xls 1.98 MB
สถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือนสิงหาคม.xls 533.5 KB
สถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือนกันยายน.xls 995.5 KB
สถานภาพการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือนตุลาคม.xls 1.07 MB