ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Channelling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice"

 

ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website คลิก

อ่านรายละเอียด
โครงการประชุม JBI2012.doc 53 KB
JBI confernce program 2012.doc 113 KB
JBI proposal.doc 86.5 KB
Registration_form_for_Thai_participants.doc 61.5 KB