โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก(ประเทศไทย)จัดอบรมวิชาการ วันที่ 8 ธค 55

 

จัดอบรมวิชาการ เรื่อง
“Safe Handling of Hazardous Drugs : Practical Consideration for Health Care Professionals”
ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30-15.45 น.
ณ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง website : http://www.cccthai.org/th_/research/APOPS/register.php

อ่านรายละเอียด
project.pdf 100.65 KB
agenda.pdf 46.12 KB
brochure_APOPS.pdf 1.7 MB