ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Nursing Conference on Health, Healing & Harmony: Nursing Values"

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Nursing Conference on Health, Healing & Harmony: Nursing Values
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย์
E-mail :  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nur.psu.ac.th/FonConf2013