ปิดปรับปรุงระบบศูนย์ทดสอบ Online (www.cnethai.org)

 

ด้วยสภาการพยาบาล จำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบศูนย์ทดสอบ Online (www.cnethai.org) ชั่วคราว

** สมาชิกจึงไม่สามารถทำบทความวิชาการ Online และตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ **

                                                      ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อมาที่